Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022
 • Thời gian đăng: 04/09/2021 06:07:39 PM
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu trung tâm được đặt tại trường THCS Nguyễn Bá Ngọc, các điểm cầu còn lại được đặt tại các đơn vị nhà trường.
 • Năm học 2021 là năm học đặc biệt của ngành giáo dục, năm diễn ra dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp nhưng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay đã chủ động chỉ đạo các đơn vị trường học điều chỉnh kế hoạch, nhiệm vụ của năm học thực hiện mục tiêu kép “Vừa dạy học, vừa chống dịch an toàn”. Thực hiện tốt 9 nhiệm vụ, 5 nhóm giải pháp chủ yếu theo Chỉ thị của Bộ Giáo dục và đào tạo và của UBND tỉnh Điện Biên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Với sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhiều chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo đã đạt và vượt so với kế hoạch. Trong đó: Quy mô, mạng lưới trường lớp được sắp xếp hợp lý; tổ chức thực hiện sắp xếp theo hướng thu gọn điểm trường, tăng số học sinh/lớp, đã tổ chức sáp nhập 4 trường, giảm 2 trường trước khi bước vào năm học, giảm trên 14% đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, vượt 4,3% Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 16-3-2018 của Tỉnh ủy Điện Biên. Công tác quản lý giáo dục tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng cường phân cấp và giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục; triển khai thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 và chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2 và lớp 6.Triển khai thực hiện giáo dục STEM đối với cấp THCS; dạy học theo mô hình trường học mới VNEN cấp Tiểu học (lớp 2, 3, 4, 5) và ở cấp THCS. Việc đổi mới trong dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục vùng khó khăn tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt và vượt chỉ tiêu giao. Thị xã có 12/12 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 100%, 9/12 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục đạt 75%, tăng 8,3% so với năm học trước; đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2. Công tác xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục đạt kết quả tốt, 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học, 100% học sinh tốt nghiệp THCS…

  Năm học 2021-2022 gắn với phong trào thi đua do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động là “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 - 2022”. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp chủ yếu phù hợp với tình hình thực tế của thị xã để triển khai tổ chức thực hiện, đó là: Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng và hiệu quả đối với lớp 2, lớp 6; chuẩn bị các điều kiện thực hiện dạy học môn Tin học và môn Ngoại ngữ đối với lớp 3 từ năm học 2022-2023; chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3. Xây dựng kế hoạch về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông theo hướng mở; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường lao động. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.  Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 830/KH-UBND ngày 29-3-2021 của UBND tỉnh Điện Biên và Kế hoạch số 862/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của UBND thị xã Mường Lay về xây dựng trường học đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia thị xã Mường Lay, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo chất lượng và phù hợp với tình hình thực tiễn, từng bước cơ cấu lại đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu về lộ trình tinh giản biên chế. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện chương trình mới đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tiếp tục thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025. Đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.Phát động, hưởng ứng, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, bám sát nhiệm vụ được giao.

  Tại hội nghị đã có nhiều tham luận của các đơn vị trường học về giải pháp huy động, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ nhà trẻ; công tác chuẩn bị để triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đối với lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022; giải pháp huy động học sinh ra lớp; cách thức tổ chức sẵn sàng kích hoạt các hình thức dạy học trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp...

  Dịp này Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng bằng khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới và sáng tạo dạy và học. UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho trường THCS Nguyễn Bá Ngọc, tặng bằng khen cho 03 tập thể, 07 cá nhân và 10 tập thể lao động xuất sắc. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tặng giấy khen cho 02 tập thể, và 09 cá nhân. UBND thị xã Mường Lay tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 20 cá nhân và tặng giấy khen cho 04 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021./.

 • Tác giả: Thu Hường