Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Phường Na Lay công bố Quyết định sáp nhập, đổi tên các bản, tổ dân phố
  • Thời gian đăng: 01/10/2019 09:59:54 AM
  • Sáng nay 30-9, UBND phường Na Lay đã tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định 885/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sáp nhập, đổi tên các bản, tổ dân phố thuộc thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và thị xã Mường Lay.
  • Theo Quyết định 885/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, phường Na Lay sáp nhập 14 tổ dân phố, bản thành 6 tổ dân phố, bản. Cụ thể, sáp nhập tổ dân phố 2, 3, 4 để thành lập tổ dân phố 2, sau khi sáp nhập tổ dân phố 2 có 134 hộ, 445 nhân khẩu; Sáp nhập tổ dân phố 5, 6 để thành lập tổ dân phố 3, sau khi sáp nhập tổ dân phố 3 có 73 hộ, 217 nhân khẩu; Sáp nhập tổ dân phố 7, 8, 9 để thành lập tổ dân phố 4, sau khi sáp nhập tổ dân phố 4 có 177 hộ, 576 nhân khẩu; Sáp nhập tổ dân phố 10, 11 để thành lập tổ dân phố 5, sau khi sáp nhập tổ dân phố 5 có 85 hộ, 239 nhân khẩu; Sáp nhập tổ dân phố 12, 13 để thành lập tổ dân phố 6, sau khi sáp nhập tổ dân phố 6 có 132 hộ, 420 nhân khẩu; Sáp nhập 31 hộ của bản Bó và 139 hộ của bản Hốc để thành lập bản Hốc, sau khi sáp nhập bản Hốc có 170 hộ, 692 nhân khẩu. Như vậy, sau khi sáp nhập, phường Na Lay có 10 bản và 6 tổ dân phố./.

  • Tác giả: Hương Giang