Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Sông Đà kiện toàn bầu bổ sung Ủy viên và Chủ tịch Ủy ban MTTQ khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024
  • Thời gian đăng: 04/08/2021 10:29:08 AM
  • Vừa qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường Sông Đà tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ phường, hiệp thương bầu bổ sung Ủy viên ủy ban mặt trận và Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
  • Hội nghị đã thông qua văn bản đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường, văn bản giới thiệu của cấp ủy về việc kiện toàn, giới thiệu nhân sự hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; thông qua quy trình hiệp thương chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường được quy định tại Điều lệ MTTQ Việt Nam và quy định của Đảng về công tác quản lý cán bộ. 

    Hội nghị đã hiệp thương bầu bổ sung 03 Ủy viên Ủy ban Mặt trận và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Sông Đà, 100% Ủy viên Ủy ban MTTQ phường có mặt tại hội nghị đã biểu quyết đồng ý cử  ông Chu Văn An, nguyên Phó Chủ tịch HĐND phường Sông Đà nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

    Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Chu Văn An, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Sông Đà hứa sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, phối hợp với UBND và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện nếp sống văn minh… góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới./.

  • Tác giả: Thu Hường