Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
  • Thời gian đăng: 29/07/2021 03:13:17 PM
  • Thực hiện Công văn số 304-CV/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 116-CV/BDVTU ngày 22/7/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.
  • Ngày 26-7-2021 Ban thường vụ Thị ủy ban hành công văn số 279-CV/TU về việc tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã trong bối cảnh tình hình, diễn biến dịch tại một số tỉnh, thành phố trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ca nhiễm mới tăng nhanh có nguy cơ lây lan sang tỉnh Điện Biên nói chung, thị xã Mường Lay nói riêng.

    Tải tại đây: 279-CV-TRIEN-KHAI-PHONG-CHONG-COVID-19-27-07-2021

  • Tác giả: Trần Lăng