Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Thị xã Mường Lay khai giảng lớp kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh cho dê
  • Thời gian đăng: 13/08/2021 02:27:20 PM
  • Thực hiện Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay về triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2021. Sáng ngày 10 tháng 8 năm 2021, tại nhà văn hóa bản Hua Nậm Cản, xã Lay Nưa thị xã Mường Lay, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên - Giáo dục Nghề nghiệp thị xã tổ chức khai giảng lớp kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh cho dê.
  • Theo Kế hoạch, Lớp học có 28 học viên là lao động bản Hua Nậm Cản, xã Lay Nưa thị xã Mường Lay; dự kiến thời gian là 03 tháng (từ 10/8 đến 10/11/2021). Đây là thời gian đang là mùa mưa, bản vùng cao đi lại khó khăn, lên lớp học được tổ chức tại bản đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân tuy nhiên lớp học vẫn thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh cho Dê có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho lao động bản vùng cao tiếp cận những kiến thức cơ bản thiết thực nhất để vận dụng vào chăn nuôi tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế gia đình góp phần nâng cao thu nhạp, ổn định đời sống cho Nhân dân./.

  • Tác giả: Lương Soạn