Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Thị xã Mường Lay triển khai hỗ trợ đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
  • Thời gian đăng: 11/10/2021 03:13:55 PM
  • Thực hiện Văn bản số 1645/SLĐTBXH-BTTE ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về việc triển khai hỗ trợ đợt 2 đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn của tỉnh Điện Biên bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
  • Chiều ngày 09 tháng 10 năm 2021, thừa ủy quyền của Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Mường Lay phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Lay Nưa trao 11 suất quà, trị giá 11.000.000 đồng cho 11 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong đó: Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 09 suất quà, trị giá 9.000.000 đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên 02 suất quà, trị giá 2.000.000 đồng.

    Đây là những suất quà đầy ý nghĩa từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên kịp thời động viên, giúp đỡ các em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn của xã Lay Nưa bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tạo động lực giúp các em cùng với gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống./.

  • Tác giả: Lương Soạn