Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Thư ngỏ về việc sưu tầm tư liệu, hình ảnh gắn với quá trình hình thành và phát triển thị xã Mường Lay.
  • Thời gian đăng: 27/08/2021 08:19:35 AM
  • Hướng tới Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập thị xã (8/10/1971 - 8/10/2021) và Đảng bộ thị xã Mường Lay (17/12/1971 - 17/12/2021).
  • Ban Tuyên giáo Thị ủy Mường Lay trân trọng gửi Thư ngỏ về việc sưu tầm tư liệu, hình ảnh gắn với quá trình hình thành và phát triển thị xã Mường Lay.

    27-8-21-1.jpg

  • Tác giả: Ngọc Bích