Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh một số loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa hoạt động trở lại
 • Thời gian đăng: 17/06/2021 02:29:36 PM
 • Ngày 15-6-2021, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Công văn số 1800/UBND-KGVX về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh một số loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa hoạt động trở lại.
 • Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã 17 ngày liên tục không ghi nhận ca mắc mới và 30 ngày không ghi nhận ca mắc tại cộng đồng; tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Để tiếp tục triển khai các biện pháp vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương có trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; theo chức năng, nhiệm vụ có biện pháp thận trọng phù hợp để từng bước đưa nhịp sống trở lại bình thường, vừa bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch, vừa giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh với sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã; linh hoạt thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng các phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch có thể bùng phát và kéo dài trong phạm vi cả nước và trên địa bàn tỉnh, thị xã. Tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch; cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh một số loại hình dịch vụ thiết yếu trên địa bàn được phép mở cửa hoạt động trở lại nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế và các đơn vị liên quan; các đơn vị kinh doanh chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế.

  Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa cần thiết, như: Dịch vụ karaoke; các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự cho đến khi có thông báo cho phép hoạt động của UBND tỉnh; Tiếp tục dừng tổ chức các hoạt động có trên 30 người tham dự ngoài công sở, trường học, Trung tâm Y tế; các xã, phường, cơ quan, đơn vị có thể tổ chức các cuộc họp có trên 30 người tham dự nếu thấy thật cần thiết nhưng phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch.

  UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở phòng, chống dịch bệnh, cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn theo quy định; tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cộng đồng để Nhân dân áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là mất cảnh giác, xem nhẹ công tác phòng, chống dịch. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh các biện pháp nhằm kiểm soát, ngăn chặn không để dịch bệnh tiếp tục xâm nhập và bùng phát trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện cách ly tất cả những người có nguy cơ cao với hình thức cách ly linh hoạt, nhưng phải đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ; thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện các trường hợp bệnh để cách ly, điều trị hiệu quả theo quy định; sử dụng công nghệ thông tin để nhanh chóng truy vết, khoanh vùng dập dịch; vừa thực hiện phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống người dân. Sở Thông tin  và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền, truyền thông về diễn biến dịch bệnh trong nước, ngoài nước và trên địa bàn tỉnh, thị xã  để người dân hiểu rõ về tình hình dịch bệnh, nhằm tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

  Ngày 16-6-2021, UBND thị xã Mường Lay ban hành Công văn số 1331/UBND-VP để chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn thị xã./.

 • Tác giả: T_VC