Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  1-10 of 36<  1  2  3  4  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  TTHC 1 cửa, 1 cửa liên thông cấp xã TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG CẤP XÃ
  TTHC 1 cửa, 1 cửa liên thông cấp huyện TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG CẤP HUYỆN
  Bộ TTHC cấp xã TTHC CẤP XÃ
  TB số 112/TB-UBND 07/9/2021 Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
  TB số 111/TB-UBND 07/9/2021 Danh mục dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2021
  483/BC-UBND Báo cáo Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý 2 năm 2021 trên địa bàn thị xã Mường Lay
  195/BC-UBND Báo cáo Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý 1 năm 2021 trên địa bàn thị xã Mường Lay
  Bộ TTHC cấp huyện Bộ Thủ tục hành chính cấp huyện năm 2021
  TB 101/TB-UBND 20/8/2021 Danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực Phòng chống thiên tai, TTHC bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
  TB 96/TB-UBND 02/8/2021 Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
  1-10 of 36<  1  2  3  4  >