Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • DANH SÁCH VĂN BẢN
  1-30 of 92<  1  2  3  4  >
  Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file đính kèm
  Tài liệu kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Tài liệu kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết để tải file
  Tài liệu tập huấn Tài liệu huấn phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật cho phụ nữ năm 2021 (ngày 26/10/2021) TAI-LIEU-HOI-NGHI.rar

  Văn bản lấy ý kiến Lấy ý kiến các dự thảo Nghị quyết định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia giữa cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy Điện Biên Xem chi tiết để tải file
  TB số 117/TB-UBND 21/9/2021 Công bố công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Nghĩa trang nhân dân thị xã Mường Lay Xem chi tiết để tải file
  QĐ số 646/QĐ-UBND 16/8/2021 QĐ về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của thị xã Mường Lay 646-Quyet-dinh-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-2020-25-08-2021_21h42p26-_signed.pdf
  646-Mau-bieu-kem-theo-QD-cong-bo-cong-khai-QTNS-2020-Vb-trinh-ky-.xls
  tài liệu hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, các văn bản pháp luật trọng tâm năm 2021 tài liệu hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, các văn bản pháp luật trọng tâm năm 2021 TAI-LIEU-HOI-NGHI.rar

  tài liệu hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật năm 2021 tài liệu hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật năm 2021 Tai-lieu-HNPBPL-G-bu-i-chi-u-.rar

  Tài liệu hội nghị trực tuyến tập huấn phương pháp bồi dưỡng ngiệp vụ, kỹ năng hòa giải cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên năm 2021 Tài liệu hội nghị trực tuyến tập huấn phương pháp bồi dưỡng ngiệp vụ, kỹ năng hòa giải cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên năm 2021 Xem chi tiết để tải file
  1804/UBND-BTCNV 11/8/2021 V/v tham gia góp ý vào dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên 1804-UBND-BTCNV_signed.PDF
  DU-THAO-Q-V28-7-2021-.doc
  DU-THAO-TTr-SNV.doc
  TB số 93/TB-UBND 29/7/2021 Thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã Mường Lay 93-TB-UBND.pdf

  Tài liệu Kỳ họp thứ 2 HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Tài liệu Kỳ họp thứ 2 HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết để tải file
  595/BC-UBND 07/6/2021 Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2021 595-Bao-cao-cong-khai-NSH-6-thang-dau-nam-nam-2021-Vb-trinh-ky-08-07-2021_10h01p05-_signed.pdf
  Bieu-kem-theo-BC-595-Vb-trinh-ky-.xls
  Tài liệu Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Tài liệu Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết để tải file
  Dự thảo các văn bản xin ý kiến trình kỳ họp thường lệ HĐND thị xã Dự thảo các văn bản xin ý kiến trình kỳ họp thường lệ HĐND thị xã Xem chi tiết để tải file
  TB số 62/TB-UBND Công nhận kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức Phòng Tư pháp 62-THONG-BAO-KQ-TRUNG-TUYEN.pdf
  DANH-SACH-1.PDF
  TB số 36/TB-UBND 14/4/2021 Kết quả thi kỳ thi tuyển dụng công chức Phòng Tư pháp thị xã Mường Lay 36-UBND-TB.PDF

  251/BC-UBND 04/8/2021 Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách huyện Quý I năm 2021 251-BC-UBND.pdf
  2-Bieu-kem-theo-BC.xls
  Quyết định số 128-173/QĐ-UBND 12/3/2021 Quyết định vv thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất 128-173-Q-UBND.pdf

  Thông báo số 29/TB-UBND 03/23/2021 Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Phòng Tư pháp thị xã Mường Lay 29-TB-UBND.PDF

  08-CV/BTC&NV 03/15/2021 Công văn v/v khai lý lịch nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026 ( Văn bản có hạn 19/3/2021) 08-CV-BTC-NV.PDF
  S-y-u-l-l-ch-c-HD.doc
  Bi-u-02-H-ND.xlsx
  Tài liệu Kỳ họp thứ 13 tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Tài liệu Kỳ họp thứ 13 tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Xem chi tiết để tải file
  19/QĐ-UBND 01/14/2021 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của thị xã Mường Lay QD-cong-bo-cong-khai-du-toan-2021-Vb-trinh-ky-27-01-2021_16h27p37-_signed.pdf
  19-Q-UBND-Bieu-theo-QD-cong-khai-DT-2021-Vb-trinh-ky-.xls
  Quyết định số 34/QĐ-UBND Chương trình giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh và dự toán ngân sách năm 2021 34-Q-UBND_signed.pdf

  Tài liệu Họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 Tài liệu Họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 Xem chi tiết để tải file
  Dự thảo các Văn bản trình Kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã Dự thảo các Văn bản trình Kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã Xem chi tiết để tải file
  Tài liệu Kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa XIV Tài liệu Kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa XIV Xem chi tiết để tải file
  Quy chế làm việc của UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 Quy chế làm việc của UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 01-2016-Q-UBND.doc

  Tài liệu tập huấn phần mềm thông tin báo cáo của tỉnh Tài liệu tập huấn phần mềm thông tin báo cáo của tỉnh Tai-lieu-phan-mem-Thong-tin-bao-cao.rar

  TAI LIEU TAP HUAN NGHIEP VU TU PHAP TAI LIEU TAP HUAN T-I-LI-U-T-P-HU-N.pdf

  Tài liệu Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp Chuyên đề) HĐND thị xã khóa XIV Tài liệu Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã khóa XIV Xem chi tiết để tải file
  1-30 of 92<  1  2  3  4  >