Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • DANH SÁCH VĂN BẢN
  1-30 of 79<  1  2  3  >
  Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file đính kèm
  TB số 36/TB-UBND 14/4/2021 Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Phòng Tư pháp thị xã Mường Lay 36-TB-UBND.PDF

  251/BC-UBND 04/8/2021 Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách huyện Quý I năm 2021 251-BC-UBND.pdf
  2-Bieu-kem-theo-BC.xls
  Quyết định số 128-173/QĐ-UBND 12/3/2021 Quyết định vv thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất 128-173-Q-UBND.pdf

  Thông báo số 29/TB-UBND 03/23/2021 Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Phòng Tư pháp thị xã Mường Lay 29-TB-UBND.pdf
  29-DS-k-m-TB.PDF
  08-CV/BTC&NV 03/15/2021 Công văn v/v khai lý lịch nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026 ( Văn bản có hạn 19/3/2021) 08-CV-BTC-NV.PDF
  S-y-u-l-l-ch-c-HD.doc
  Bi-u-02-H-ND.xlsx
  Tài liệu Kỳ họp thứ 13 tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Tài liệu Kỳ họp thứ 13 tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Xem chi tiết để tải file
  19/QĐ-UBND 01/14/2021 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của thị xã Mường Lay QD-cong-bo-cong-khai-du-toan-2021-Vb-trinh-ky-27-01-2021_16h27p37-_signed.pdf
  19-Q-UBND-Bieu-theo-QD-cong-khai-DT-2021-Vb-trinh-ky-.xls
  Quyết định số 34/QĐ-UBND Chương trình giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh và dự toán ngân sách năm 2021 34-Q-UBND_signed.pdf

  Tài liệu Họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 Tài liệu Họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 Xem chi tiết để tải file
  Dự thảo các Văn bản trình Kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã Dự thảo các Văn bản trình Kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã Xem chi tiết để tải file
  Tài liệu Kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa XIV Tài liệu Kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa XIV Xem chi tiết để tải file
  Quy chế làm việc của UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 Quy chế làm việc của UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 01-2016-Q-UBND.doc

  Tài liệu tập huấn phần mềm thông tin báo cáo của tỉnh Tài liệu tập huấn phần mềm thông tin báo cáo của tỉnh Tai-lieu-phan-mem-Thong-tin-bao-cao.rar

  TAI LIEU TAP HUAN NGHIEP VU TU PHAP TAI LIEU TAP HUAN T-I-LI-U-T-P-HU-N.pdf

  Tài liệu Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp Chuyên đề) HĐND thị xã khóa XIV Tài liệu Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã khóa XIV Xem chi tiết để tải file
  419/QĐ-UBND 30/6/2020 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Thị xã Mường Lay Quyet-dinh-cong-khai-quyet-toan-2019.pdf
  Mau-bieu-cong-khai.xls
  Tài liệu tập huấn kiến thức pháp luật năm 2020 Tài liệu tập huấn kiến thức pháp luật năm 2020 TAI-LIEU-TAP-HUAN-KI-N-TH-C-PH-P-LU-T-NAM-2020.rar

  Công văn số 1717/UBND-VP V/v thông báo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 1717-UBND-VP.pdf
  1623-SVHTTDL.PDF
  Thông báo số 85/TB-UBND Về việc treo cờ rủ và dừng các hoạt động vui chơi giải trí trong thời gian Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 85-TB-UBND.doc

  Lấy ý kiến dự thảo các quy trình ISO 9001:2015 năm 2020 Lấy ý kiến dự thảo các quy trình ISO 9001:2015 năm 2020 Xem chi tiết để tải file
  CV số 1230-CV/TU V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 1230-CV-CONG-BO-VA-XIN-Y-KIEN-VAN-KIEN-DANG-BO-TINH.pdf
  DU-THAO.docx
  Tài liệu Phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 Tài liệu Phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 Xem chi tiết để tải file
  Tài liệu Kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa XIV Tài liệu Kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa XIV Xem chi tiết để tải file
  CV số 142-CV/BTGTU 05/26/2020 V/v gửi tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định 142-CV-BTGTU.docx
  TL-Ban-Tuyen-giao-TW.docx
  305/QĐ-UBND 05/26/2020 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện việc sát nhập, đổi tên các tổ bản, tổ dân phố thuộc thị xã Mường Lay QD-thu-h-i-t-th-c-hi-n-vi-c-s-t-nh-p-i-t-n-c-c-t-b-n-t-d-n-ph-27-05-2020_15h47p34-_signed.pdf

  CV 37/ĐĐBQH-VP TB kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 37-BQH-VP.doc

  1159-CV-TU V/v tham gia cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" 1159-CV-TU.doc

  Tài liệu và mẫu cam kết, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020 03-CV-BPCTGV.doc
  Mau-Ban-Cam-Ket-Thuc-Hien-Chuyen-De-Nam-2020.doc
  Tai-Lieu-Chuyen-De-CT05-2020.doc
  Thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Mường Lay năm 2020 95-Q-BTC.pdf
  THE-LE-CUOC-THI.pdf
  Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Mường Lay lần thứ 4 năm 2020 301-KH-UBND.pdf

  1-30 of 79<  1  2  3  >