Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Trang chủ > Văn bản > Tài liệu hội họp
  DANH SÁCH VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC: Tài liệu hội họp
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải file đính kèm
  Tài liệu Kỳ họp thứ 2 HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Tài liệu Kỳ họp thứ 2 HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết để tải file
  Tài liệu Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Tài liệu Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết để tải file
  Tài liệu Kỳ họp thứ 13 tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Tài liệu Kỳ họp thứ 13 tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Xem chi tiết để tải file
  Tài liệu Kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa XIV Tài liệu Kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa XIV Xem chi tiết để tải file
  Quy chế làm việc của UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 Quy chế làm việc của UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 01-2016-Q-UBND.doc

  Tài liệu tập huấn phần mềm thông tin báo cáo của tỉnh Tài liệu tập huấn phần mềm thông tin báo cáo của tỉnh Tai-lieu-phan-mem-Thong-tin-bao-cao.rar

  TAI LIEU TAP HUAN NGHIEP VU TU PHAP TAI LIEU TAP HUAN T-I-LI-U-T-P-HU-N.pdf

  Tài liệu Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp Chuyên đề) HĐND thị xã khóa XIV Tài liệu Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã khóa XIV Xem chi tiết để tải file
  Tài liệu tập huấn kiến thức pháp luật năm 2020 Tài liệu tập huấn kiến thức pháp luật năm 2020 TAI-LIEU-TAP-HUAN-KI-N-TH-C-PH-P-LU-T-NAM-2020.rar

  Tài liệu Phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 Tài liệu Phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 Xem chi tiết để tải file
  Tài liệu Kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa XIV Tài liệu Kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa XIV Xem chi tiết để tải file
  Tài liệu Kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã khóa XIV Tài liệu Kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã khóa XIV Xem chi tiết để tải file
  Tài liệu Kỳ họp thứ bảy - HĐND thị xã Mường Lay khóa XIV 14/12/2018 Tài liệu Kỳ họp thứ bảy - HĐND thị xã Mường Lay khóa XIV Xem chi tiết để tải file
  Kỳ họp thứ 8 HĐND tx Mường Lay khóa XIV Tài liệu Kỳ họp thứ tám - HĐND thị xã Mường Lay khóa XIV (01-07-2019) Xem chi tiết để tải file
  311/BC-UBND 29/7/2019 Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2018 trên địa bàn thị xã Mường Lay 311-BC-UBND.doc

  1078/TTr-UBND 10/6/2019 Tờ trình đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán NSĐP năm 2018; Báo cáo tổng quyết toán thu, chi NSĐP năm 2018. New-folder.rar