Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Trang chủ > Văn bản > Văn bản chỉ đạo điều hành
  DANH SÁCH VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC: Văn bản chỉ đạo điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải file đính kèm
  08-CV/BTC&NV 03/15/2021 Công văn v/v khai lý lịch nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026 ( Văn bản có hạn 19/3/2021) 08-CV-BTC-NV.PDF
  S-y-u-l-l-ch-c-HD.doc
  Bi-u-02-H-ND.xlsx
  Chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 Chương trình giải pháp năm 2020 56-Q-UBND.doc

  Thông báo số 126/TB-UBND 04/10/2019 Thông báo số 126/TB-UBND ngày 04/10/2019 của UBND thị xã Mường Lay về việc triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 3 năm 2019. 126-TB-UBND.doc

  Thông báo số 116/TB-UBND 20/9/2019 Thông báo số 116/TB-UBND ngày 20/9/2019 của UBND thị xã Mường Lay về việc công bố Danh mục TTHC bãi bỏ về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên 116-TB-UBND.doc

  Thông báo số 115/TB-UBND 20/9/2019 Thông báo số 115/TB-UBND ngày 20/9/2019 của UBND thị xã Mường Lay về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên 115-TB-UBND.doc

  Chỉ thị số 03/CT-UBND 30/8/2019 Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/8/2019 của UBND thị xã Mường Lay về nhiệm vụ và giải pháp của giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 03-CT-UBND.doc

  1465/HD-BCĐ 4/10/2017 Hướng dẫn bình xét các danh hiệu trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thị xã Mường Lay 1465-HD-BCD.doc
  07/CT-TTg 13/3/2017 Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 07_CT-TTg_17235376150317.pdf