Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Thị xã Mường Lay
  Số/Ký hiệu 419/QĐ-UBND
  Ngày ban hành 30/6/2020
  Người ký Vũ Ngọc Vương
  Lĩnh vực văn bản Công khai ngân sách
  Tệp đính kèm: Quyet-dinh-cong-khai-quyet-toan-2019.pdf
  Mau-bieu-cong-khai.xls
  Văn bản khác:
 • Thông báo số 126/TB-UBND ngày 04/10/2019 của UBND thị xã Mường Lay về việc triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 3 năm 2019.
 • Thông báo số 119/TB-UBND ngày 26/9/2019 của UBND thị xã Mường Lay về việc tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản
 • Thông báo số 122-TB-UBND ngày 03/10/2019 của UBND thị xã Mường lay vv công bố danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên
 • Thông báo số 121/TB-UBND ngày 30/9/2019 của UBND thị xã Mường Lay về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên
 • Thông báo số 116/TB-UBND ngày 20/9/2019 của UBND thị xã Mường Lay về việc công bố Danh mục TTHC bãi bỏ về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
 • Thông báo số 115/TB-UBND ngày 20/9/2019 của UBND thị xã Mường Lay về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
 • Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/8/2019 của UBND thị xã Mường Lay về nhiệm vụ và giải pháp của giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020
 • Tài liệu Kỳ họp thứ bảy - HĐND thị xã Mường Lay khóa XIV
 • Tài liệu Kỳ họp thứ tám - HĐND thị xã Mường Lay khóa XIV (01-07-2019)
 • Hướng dẫn bình xét các danh hiệu trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thị xã Mường Lay
 • 41-50 of 79<  1  2  3  4  5  6  7  8  >