Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Chương trình giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh và dự toán ngân sách năm 2021
    Số/Ký hiệu Quyết định số 34/QĐ-UBND
    Lĩnh vực văn bản Góp ý dự thảo văn bản
    Tệp đính kèm: 34-Q-UBND_signed.pdf