Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Chương trình giải pháp năm 2020
    Số/Ký hiệu Chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
    Lĩnh vực văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
    Tệp đính kèm: 56-Q-UBND.doc