Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Tài liệu Họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
  Số/Ký hiệu Tài liệu Họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
  Lĩnh vực văn bản Góp ý dự thảo văn bản

  STT

  Tên văn bản

  Số văn bản

  Tải tài liệu

  1

  Giấy mời Họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

   06/GM-UBND

  Download

  2

  Dự thảo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

  Download

  3

  Dự thảo Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

  Download

  Văn bản khác:
 • Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08-8-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2018 trên địa bàn thị xã Mường Lay
 • Tờ trình đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán NSĐP năm 2018; Báo cáo tổng quyết toán thu, chi NSĐP năm 2018.
 • Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27-7-2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09-6-2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 • Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
 • Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
 • Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
 • Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 21-9-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương
 • Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
 • Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 22-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07/1947-27/07/2017)
 • 51-60 of 79<  1  2  3  4  5  6  7  8  >