Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Dự thảo Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện việc sát nhập, đổi tên các tổ bản, tổ dân phố thuộc thị xã Mường Lay
    Số/Ký hiệu Dự thảo Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện việc sát nhập, đổi tên các tổ bản, tổ dân phố thuộc thị xã Mường Lay
    Lĩnh vực văn bản Góp ý dự thảo văn bản
    Tệp đính kèm: DT Quyet dinh.doc