Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Lấy ý kiến dự thảo các quy trình ISO 9001:2015 năm 2020
  Số/Ký hiệu Lấy ý kiến dự thảo các quy trình ISO 9001:2015 năm 2020
  Lĩnh vực văn bản Góp ý dự thảo văn bản

  1-GIAO-DUC.rar

  2-KINH-TE-HA-TANG.rar

  3-NNPTNT.rar

  4-NOI-VU.rar

  5-LDTBXH.rar

  6-TAI-CHINH-KE-HOACH.rar

  7-TU-PHAP.rar

  8-VAN-HOA-THONG-TIN.rar

  9-THANH-TRA.rar

  10-Y-TE.rar

  11-TAI-NGUYEN-VA-MOI-TRUONG.rar