Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • DANH SÁCH VĂN BẢN
  31-60 of 92<  1  2  3  4  >
  Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file đính kèm
  419/QĐ-UBND 30/6/2020 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Thị xã Mường Lay Quyet-dinh-cong-khai-quyet-toan-2019.pdf
  Mau-bieu-cong-khai.xls
  Tài liệu tập huấn kiến thức pháp luật năm 2020 Tài liệu tập huấn kiến thức pháp luật năm 2020 TAI-LIEU-TAP-HUAN-KI-N-TH-C-PH-P-LU-T-NAM-2020.rar

  Công văn số 1717/UBND-VP V/v thông báo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 1717-UBND-VP.pdf
  1623-SVHTTDL.PDF
  Thông báo số 85/TB-UBND Về việc treo cờ rủ và dừng các hoạt động vui chơi giải trí trong thời gian Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 85-TB-UBND.doc

  Lấy ý kiến dự thảo các quy trình ISO 9001:2015 năm 2020 Lấy ý kiến dự thảo các quy trình ISO 9001:2015 năm 2020 Xem chi tiết để tải file
  CV số 1230-CV/TU V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 1230-CV-CONG-BO-VA-XIN-Y-KIEN-VAN-KIEN-DANG-BO-TINH.pdf
  DU-THAO.docx
  Tài liệu Phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 Tài liệu Phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 Xem chi tiết để tải file
  Tài liệu Kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa XIV Tài liệu Kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa XIV Xem chi tiết để tải file
  CV số 142-CV/BTGTU 05/26/2020 V/v gửi tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định 142-CV-BTGTU.docx
  TL-Ban-Tuyen-giao-TW.docx
  305/QĐ-UBND 05/26/2020 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện việc sát nhập, đổi tên các tổ bản, tổ dân phố thuộc thị xã Mường Lay QD-thu-h-i-t-th-c-hi-n-vi-c-s-t-nh-p-i-t-n-c-c-t-b-n-t-d-n-ph-27-05-2020_15h47p34-_signed.pdf

  CV 37/ĐĐBQH-VP TB kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 37-BQH-VP.doc

  1159-CV-TU V/v tham gia cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" 1159-CV-TU.doc

  Tài liệu và mẫu cam kết, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020 03-CV-BPCTGV.doc
  Mau-Ban-Cam-Ket-Thuc-Hien-Chuyen-De-Nam-2020.doc
  Tai-Lieu-Chuyen-De-CT05-2020.doc
  Thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Mường Lay năm 2020 95-Q-BTC.pdf
  THE-LE-CUOC-THI.pdf
  Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Mường Lay lần thứ 4 năm 2020 301-KH-UBND.pdf

  Công khai Ngân sách năm 2019 của thị xã Mường Lay Công khai Ngân sách năm 2019 của thị xã Mường Lay Cong-khai-NS-2019.rar

  Chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 Chương trình giải pháp năm 2020 56-Q-UBND.doc

  Dự thảo: Chỉ thị vv tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Dự thảo: Chỉ thị vv tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 DT-Chi-thi-Tet-2020.doc
  DT-Ke-hoach-Tet-2020.doc
  Dự thảo Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện việc sát nhập, đổi tên các tổ bản, tổ dân phố thuộc thị xã Mường Lay Dự thảo Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện việc sát nhập, đổi tên các tổ bản, tổ dân phố thuộc thị xã Mường Lay DT Quyet dinh.doc

  Tài liệu Kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã khóa XIV Tài liệu Kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã khóa XIV Xem chi tiết để tải file
  Thông báo số 130/TB-UBND 21/10/2019 Thông báo số 130/TB-UBND ngày 21/10/2019 của UBND thị xã Mường Lay về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên 130-TB-UBND.doc

  Thông báo số 128/TB-UBND 11/10/2019 Thông báo số 128/TB-UBND ngày 11/10/2019 của UBND thị xã Mường Lay về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên 128-TB-UBND.doc

  433/BC-UBND 10/14/2019 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng năm 2019 433-BC-UBND.doc

  Thông báo số 126/TB-UBND 04/10/2019 Thông báo số 126/TB-UBND ngày 04/10/2019 của UBND thị xã Mường Lay về việc triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 3 năm 2019. 126-TB-UBND.doc

  Thông báo số 119/TB-UBND 26/9/2019 Thông báo số 119/TB-UBND ngày 26/9/2019 của UBND thị xã Mường Lay về việc tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản 119-TB-UBND.doc

  Thông báo số 122-TB-UBND 03/10/2019 Thông báo số 122-TB-UBND ngày 03/10/2019 của UBND thị xã Mường lay vv công bố danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên 122-TB-UBND.doc

  Thông báo số 121/TB-UBND 30/9/2019 Thông báo số 121/TB-UBND ngày 30/9/2019 của UBND thị xã Mường Lay về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên 121-TB-UBND.doc

  Thông báo số 116/TB-UBND 20/9/2019 Thông báo số 116/TB-UBND ngày 20/9/2019 của UBND thị xã Mường Lay về việc công bố Danh mục TTHC bãi bỏ về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên 116-TB-UBND.doc

  Thông báo số 115/TB-UBND 20/9/2019 Thông báo số 115/TB-UBND ngày 20/9/2019 của UBND thị xã Mường Lay về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên 115-TB-UBND.doc

  Chỉ thị số 03/CT-UBND 30/8/2019 Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/8/2019 của UBND thị xã Mường Lay về nhiệm vụ và giải pháp của giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 03-CT-UBND.doc

  31-60 of 92<  1  2  3  4  >