Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Trang chủ > Văn bản > Công khai ngân sách
  DANH SÁCH VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC: Công khai ngân sách
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải file đính kèm
  595/BC-UBND 07/6/2021 Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2021 595-Bao-cao-cong-khai-NSH-6-thang-dau-nam-nam-2021-Vb-trinh-ky-08-07-2021_10h01p05-_signed.pdf
  Bieu-kem-theo-BC-595-Vb-trinh-ky-.xls
  251/BC-UBND 04/8/2021 Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách huyện Quý I năm 2021 251-BC-UBND.pdf
  2-Bieu-kem-theo-BC.xls
  19/QĐ-UBND 01/14/2021 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của thị xã Mường Lay QD-cong-bo-cong-khai-du-toan-2021-Vb-trinh-ky-27-01-2021_16h27p37-_signed.pdf
  19-Q-UBND-Bieu-theo-QD-cong-khai-DT-2021-Vb-trinh-ky-.xls
  419/QĐ-UBND 30/6/2020 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Thị xã Mường Lay Quyet-dinh-cong-khai-quyet-toan-2019.pdf
  Mau-bieu-cong-khai.xls
  Công khai Ngân sách năm 2019 của thị xã Mường Lay Công khai Ngân sách năm 2019 của thị xã Mường Lay Cong-khai-NS-2019.rar

  433/BC-UBND 10/14/2019 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng năm 2019 433-BC-UBND.doc

  08/CT-TTg 14/3/2017 Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin 08_CT-TTg_17235392150317.pdf