Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2021
  Số/Ký hiệu 595/BC-UBND
  Ngày ban hành 07/6/2021
  Người ký Vũ Xuân Linh
  Lĩnh vực văn bản Công khai ngân sách
  Tệp đính kèm: 595-Bao-cao-cong-khai-NSH-6-thang-dau-nam-nam-2021-Vb-trinh-ky-08-07-2021_10h01p05-_signed.pdf
  Bieu-kem-theo-BC-595-Vb-trinh-ky-.xls

  Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2021