Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2021
  Số/Ký hiệu 595/BC-UBND
  Ngày ban hành 07/6/2021
  Người ký Vũ Xuân Linh
  Lĩnh vực văn bản Công khai ngân sách
  Tệp đính kèm: 595-Bao-cao-cong-khai-NSH-6-thang-dau-nam-nam-2021-Vb-trinh-ky-08-07-2021_10h01p05-_signed.pdf
  Bieu-kem-theo-BC-595-Vb-trinh-ky-.xls

  Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2021

  Văn bản khác:
 • Tài liệu Kỳ họp thứ bảy - HĐND thị xã Mường Lay khóa XIV
 • Tài liệu Kỳ họp thứ tám - HĐND thị xã Mường Lay khóa XIV (01-07-2019)
 • Hướng dẫn bình xét các danh hiệu trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thị xã Mường Lay
 • Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08-8-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2018 trên địa bàn thị xã Mường Lay
 • Tờ trình đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán NSĐP năm 2018; Báo cáo tổng quyết toán thu, chi NSĐP năm 2018.
 • Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27-7-2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09-6-2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 • Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
 • Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
 • Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
 • 61-70 of 92<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >