Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Công bố công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Nghĩa trang nhân dân thị xã Mường Lay
  Số/Ký hiệu TB số 117/TB-UBND
  Ngày ban hành 21/9/2021
  Người ký Vũ Xuân Linh
  Lĩnh vực văn bản Quy hoạch, Kế hoạch

  1. Quyết định phê duyệt chi tiết Nghĩa trang thị xã

  2. Bản đồ tổng hợp đường dây ống

  3. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  4. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

  5. Bản đồ quy hoạch giao thông

  6. CANH-QUAN

  7. TB công bố công khai chi tiết 1/500 Nghĩa trang thị xã

  Văn bản khác:
 • Tài liệu Kỳ họp thứ bảy - HĐND thị xã Mường Lay khóa XIV
 • Tài liệu Kỳ họp thứ tám - HĐND thị xã Mường Lay khóa XIV (01-07-2019)
 • Hướng dẫn bình xét các danh hiệu trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thị xã Mường Lay
 • Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08-8-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2018 trên địa bàn thị xã Mường Lay
 • Tờ trình đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán NSĐP năm 2018; Báo cáo tổng quyết toán thu, chi NSĐP năm 2018.
 • Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27-7-2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09-6-2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 • Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
 • Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
 • Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
 • 61-70 of 92<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >