Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Tài liệu Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã khóa XIV
  Số/Ký hiệu Tài liệu Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp Chuyên đề) HĐND thị xã khóa XIV
  Lĩnh vực văn bản Tài liệu hội họp

  STT

  Tên văn bản

  Số văn bản

  Tải tài liệu

  I Giấy mời Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã 187/GM-HĐND Download
  II Các văn bản trình tại Kỳ họp thứ 11

  1

  Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) Download

  2

  Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021

  192/TTr-HĐND Download

  3

  Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021

  Download

  4

  Tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thị xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

  193/TTr-HĐND

  Download

  5

  Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

  194/TTr-HĐND Download

  6

  Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021


  Download

  7

  Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban pháp chế HĐND thị xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

  189/TTr-HĐND Download

  8

  Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban pháp chế HĐND thị xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

  Download

  9

  Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021

  2242/TTr-UBND Download

  10

  Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021

  Download

  11

  Tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

  2240/TTr-UBND Download

  12

  Tờ trình về việc về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã Mường Lay khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

  2241/TTr-UBND Download

  13

  Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021

  Download

  Văn bản khác:
 • Tài liệu kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
 • Tài liệu huấn phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật cho phụ nữ năm 2021 (ngày 26/10/2021)
 • Lấy ý kiến các dự thảo Nghị quyết định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia giữa cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy Điện Biên
 • Công bố công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Nghĩa trang nhân dân thị xã Mường Lay
 • QĐ về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của thị xã Mường Lay
 • tài liệu hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, các văn bản pháp luật trọng tâm năm 2021
 • tài liệu hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật năm 2021
 • Tài liệu hội nghị trực tuyến tập huấn phương pháp bồi dưỡng ngiệp vụ, kỹ năng hòa giải cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên năm 2021
 • V/v tham gia góp ý vào dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên
 • Thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã Mường Lay
 • 1-10 of 92<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >