Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Tài liệu Kỳ họp thứ 13 tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
  Số/Ký hiệu Tài liệu Kỳ họp thứ 13 tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
  Lĩnh vực văn bản Tài liệu hội họp

  STT

  Tên văn bản

  Số văn bản

  Tải tài liệu

  1 Giấy mời Dự Kỳ họp thứ 13 tổng kết HĐND các cấp 35/GM-HĐND Download

  2

  Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 13

   

  Download

  3

  Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND thị xã về “Việc triển khai, thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND thị xã từ năm 2016 đến năm 2020”

  39/BC-HĐND Download

  4

  Dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND thị xã về “Việc triển khai, thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND thị xã từ năm 2016 đến năm 2020”

  Download

  5

  Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

  37/BC-HĐND Download

  6

  Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021

  146/BC-UBND

  Download

  7 Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã tham luận nội dung: Hiệu quả từ hoạt động giám sát về phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trong nhiệm kỳ 2016-2021

  Download

  8

  Ban Pháp chế HĐND thị xã tham luận nội dung: Kết quả giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn thị xã nhiệm kỳ 2016-2021

  Download

  9

  Tổ đại biểu Lay Nưa tham luận nội dung: Vai trò của Tổ đại biểu HĐND trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định

  Download

  10

  Ủy ban MTTQVN thị xã tham luận nội dung: Hoạt động của Ủy ban MTTQ thị xã tham gia xây dựng chính quyền; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân tới HĐND và UBND thị xã

  Download

  11

  UBND phường Na Lay tham luận nội dung: Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh nhiệm kỳ 2016-2021

  Download

  12

  Thường trực HĐND phường Sông Đà tham luận nội dung: Hoạt động của HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021

  Download

  13

  Quyết định của UBND thị xã về việc khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân có thành tích trong hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

  95/QĐ-UBND Download

  14 Báo cáo tổng kết hoạt động của Thường trực HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 38/BC-HĐND Download
  15 Báo cáo tổng kết tình hình chấp hành pháp luật - hoạt động công tác kiểm sát nhiệm kỳ 2016-2021 81/BC-VKSML Download

  16

  Báo cáo tổng kết công tác xét xử và thi hành án hình sự nhiệm kỳ 2016-2021

  06/BC-TAND Download

  17

  Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban KT-XH HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021

  24/BC-HĐND Download

  18 Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Pháp chế HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 42/BC-HĐND Download

  Văn bản khác:
 • Tài liệu kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
 • Tài liệu huấn phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật cho phụ nữ năm 2021 (ngày 26/10/2021)
 • Lấy ý kiến các dự thảo Nghị quyết định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia giữa cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy Điện Biên
 • Công bố công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Nghĩa trang nhân dân thị xã Mường Lay
 • QĐ về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của thị xã Mường Lay
 • tài liệu hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, các văn bản pháp luật trọng tâm năm 2021
 • tài liệu hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật năm 2021
 • Tài liệu hội nghị trực tuyến tập huấn phương pháp bồi dưỡng ngiệp vụ, kỹ năng hòa giải cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên năm 2021
 • V/v tham gia góp ý vào dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên
 • Thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã Mường Lay
 • 1-10 of 92<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >