Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Tài liệu Kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa XIV
  Số/Ký hiệu Tài liệu Kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa XIV
  Lĩnh vực văn bản Tài liệu hội họp

  STT

  Tên văn bản

  Số văn bản

  Tải tài liệu

  1 Giấy mời Dự Kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã 229/GM-HĐND Download

  2

  Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 12

   

  Download

  3

  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021

  846/BC-UBND Download

  4

  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021

  847/BC-UBND Download

  5

  Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 thị xã Mường Lay

  845/BC-UBND Download

  6

  Tờ trình Kế hoạch đầu tư công năm 2021 thị xã Mường Lay

  2726/TTr-UBND

  Download

  7 Báo cáo thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình của UBND thị xã trình tại Kỳ họp

  254/BC-HĐND

  256/BC-HĐND

  Download

  Download

  8

  Báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật - hoạt động công tác kiểm sát năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

  02/BC-VKSML Download

  9

  Báo cáo về công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

  107/BC-TAND Download

  10

  Báo cáo công tác Thi hành án dân sự  năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

  05/BC-CCTHADS Download

  11

  Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã.

  239/BC-HĐND Download

  12

  Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn dự toán kinh phí phục vụ hoạt động của HĐND thị xã Mường Lay năm 2021

  217/TTr-HĐND Download

  13

  Thông báo về hoạt động của Ủy ban MTTQ thị xã tham gia xây dựng chính quyền; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân tới HĐND và UBND thị xã

  09/TB-MTTQ-BTT Download

  14 Gợi ý một số vấn đề cần quan tâm thảo luận Download
  15 Phiếu ghi chất vấn Download

  16

  Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021

  Download

  17

  Dự thảo Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021

  Download

  18 Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 thị xã Mường Lay Download
  19 Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 thị xã Mường Lay Download

  20

  Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động của HĐND thị xã năm 2021

  Download

  TÀI LIỆU GỬI ĐẠI BIỂU TỰ NGHIÊN CỨU
  21 Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND thị xã năm 2020; chương trình hoạt động năm 2021 218/BC-HĐND Download

  22

  Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021

  848/BC-UBND Download

  23

  Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021

  237/BC-HĐND Download

  24 Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 849/BC-UBND Download
  25 Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 238/BC-HĐND Download
  26 Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười HĐND thị xã khóa XIV 247/BC-HĐND Download
  27 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ mười hai HĐND thị xã Khóa XIV 805/BC-UBND Download
  28 Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã năm 2020; chương trình hoạt động năm 2021 244/BC-HĐND Download
  29 Báo cáo hoạt động của Ban Pháp chế HĐND thị xã năm 2020; chương trình hoạt động năm 2021 242/BC-HĐND Download

  Văn bản khác:
 • Tài liệu kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
 • Tài liệu huấn phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật cho phụ nữ năm 2021 (ngày 26/10/2021)
 • Lấy ý kiến các dự thảo Nghị quyết định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia giữa cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy Điện Biên
 • Công bố công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Nghĩa trang nhân dân thị xã Mường Lay
 • QĐ về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của thị xã Mường Lay
 • tài liệu hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, các văn bản pháp luật trọng tâm năm 2021
 • tài liệu hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật năm 2021
 • Tài liệu hội nghị trực tuyến tập huấn phương pháp bồi dưỡng ngiệp vụ, kỹ năng hòa giải cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên năm 2021
 • V/v tham gia góp ý vào dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên
 • Thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã Mường Lay
 • 1-10 of 92<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >