Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Tài liệu kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
  Số/Ký hiệu Tài liệu kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
  Lĩnh vực văn bản Tài liệu hội họp

  STT

  Tên văn bản

  Số văn bản

  Tải tài liệu

  1 Giấy mời Dự Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 217/GM-HĐND Tải

  2

  Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

   C.Trình

  Tải

  3

  Công văn vv triệu tập Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

  215/HĐND-VP Tải

  4

  Tờ trình vv đề nghị thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thị xã Mường Lay khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

  210/TTr-HĐND Tải
  5

  Thông báo về việc chuẩn bị nội dung chương trình Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã Mường Lay khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 214/TB-HĐND Tải
  6 Thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã Mường Lay khóa XV  216/TB-HĐND Tải
  7 Tài liệu kỳ họp họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 (bổ sung) Tai-lieu

  Văn bản khác:
 • Tài liệu kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
 • Tài liệu huấn phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật cho phụ nữ năm 2021 (ngày 26/10/2021)
 • Lấy ý kiến các dự thảo Nghị quyết định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia giữa cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy Điện Biên
 • Công bố công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Nghĩa trang nhân dân thị xã Mường Lay
 • QĐ về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của thị xã Mường Lay
 • tài liệu hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, các văn bản pháp luật trọng tâm năm 2021
 • tài liệu hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật năm 2021
 • Tài liệu hội nghị trực tuyến tập huấn phương pháp bồi dưỡng ngiệp vụ, kỹ năng hòa giải cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên năm 2021
 • V/v tham gia góp ý vào dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên
 • Thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã Mường Lay
 • 1-10 of 92<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >