Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ

THƯỜNG TRỰC HDND

1

Vũ Duy Luân

Chủ tịch HĐND

 

2

Nguyễn Đình Kiên

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Hà Thị Ánh Tuyết

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

 

4

Nguyễn Văn Sánh

Trưởng Ban pháp chế

 

CÁC BAN HĐND

Ban Kinh tế - Xã hội

1 Hà Thị Ánh Tuyết

Trưởng ban

 
2 Lò Thị Thu Hằng

Phó Trưởng ban

 
3 Lù Văn Ánh

Thành viên

 
4 Nguyễn Đình Thắng

Thành viên

    

5

Phan Tiến Huy Thành viên  

Ban Pháp chế

1

Nguyễn Văn Sánh

Trưởng ban  
2 Đoàn Thị Gấm Thành viên  
3 Lò Thị Thanh Nhàn Thành viên  
4 Vũ Tiến Hưng Thành viên  
5

Lù Văn Thấm

Thành viên  

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Các thành viên UBND

1 Hoàng Văn Quyền Chủ tịch UBND thị xã   
2 Chui Văn Thành Phó Chủ tịch UBND thị xã  
3 Trần Thanh Mai Phó Chủ tịch UBND thị xã  
4

Hoàng Đình Định

Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã  
5 Bạc Cầm Dũng Trưởng Công an thị xã  
6 Nguyễn Hữu Lai Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thị xã  
7

Tạ Văn Cảnh

Chánh Văn phòng thị xã  
8

Phạm Công Chinh

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã  
9

Quàng Văn Sinh

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã  
10

Hoàng Công Huy

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã  
11

Lê Thành Huế

Trưởng phòng Kinh tế thị xã  
12 Hoàng Văn Chiến Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã  
Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

1

Quàng Văn Sinh

Trưởng phòng  
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường
1 Hoàng văn Chiến Trưởng phòng  
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo
1 Hoàng Công Huy Trưởng phòng  
2 Đinh Trọng Hưng Phó Trưởng phòng  
4. Phòng Quản lý đô thị
1 Lê Văn Huấn Phó Trưởng phòng  
2 Trần Hữu Hanh Phó Trưởng phòng  
5. Phòng Tài chính - Kế hoạch
1 Phạm Công Chinh Trưởng phòng  
2 Lê Tuyết Nga Phó Trưởng phòng  
3 Nguyễn Đình Hưng Phó Trưởng phòng  
6. Phòng Tư pháp
1 Trần Thị Nụ Trưởng phòng  
       
7. Phòng Kinh tế
1 Lê Thành Huế Trưởng phòng  
2 Trần Văn Ngạn Phó Trưởng phòng  
8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
1 Trần Mạnh Hà Trưởng phòng  
2 Lưu Thị Thơm Phó Trưởng phòng  
9. Phòng Y tế
1 Chui Văn Thành Phó Chủ tịch UBND thị xã - Kiêm phụ trách Phòng Y tế  

10. Trung tâm Văn hóa  - Truyền thanh - Truyền hình 

1

Trần Thị Hương Giang Giám đốc  

11. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

1

Trần Thủy Chung Giám đốc  

1

Phạm Thị Duyên Phó Giám đốc  

12. Ban Quản lý Dự án các công trình thị xã

1

Lê Danh Nam Phó Giám đốc phụ trách  
2 Phùng Quang Huy Phó Giám đốc  

13. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã

1

Hà Quang Hưng

Giám đốc  
2 Ngô Quang Soạn Phó Giám đốc  

14. Trung tâm Quản lý đất đai thị xã

1

Nguyễn Đình Đức

Giám đốc  

 

Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 328.607
Online: 10