Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THỊ XÃ

1

Hà Thị Ánh Tuyết

 Chủ tịch

 

 2

 

 

 

 THỊ ĐOÀN MƯỜNG LAY

 1

 Nguyễn Văn Linh

   Bí thư thị đoàn

 

HỘI NÔNG DÂN THỊ XÃ

1

Nguyễn Đình Thắng Chủ tịch  

 2

  Lò Văn Hưng

Phó Chủ tịch  

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THỊ XÃ

1

Lò Thị Thanh Nhàn

Chủ tịch  

2

Nguyễn Thị Thanh Mai Phó Chủ tịch  

 HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ XÃ

 1

Phạm Văn Diễn

 Chủ tịch

 

2

 Lâm Hữu Thảo

 Phó Chủ tịch

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ

1

Phan Tiến Huy Chủ tịch  

 

Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 328.619
Online: 12