Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY

1

Ngôn Ngọc Khuê

Bí thư Thị ủy

 

 Vũ Duy Luân

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

 

3

Vũ Xuân Linh Phó Bí thư Thị ủy  

BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY

 1

Trần Bằng Lăng

Trưởng ban

 

2

 Trần Thị Thanh Hương

Phó Trưởng ban

 

 VĂN PHÒNG THỊ XÃ

 1

Tạ Văn Cảnh

Chánh Văn phòng 

 

2

Hoàng Hồng Hải Phó Chánh Văn phòng  

3

Mai Thị Thu Phó Chánh Văn phòng  

4

Trần Văn Điềm Phó Chánh Văn phòng  

BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY

 1

Trần Bằng Lăng

Trưởng ban

 

2

 Trần Thị Thanh Hương

Phó Trưởng ban

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

 1

Trần Bằng Lăng

Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm

 

2

 Đinh Trọng Hưng

Phó Phó Giám đốc

 

ỦY BAN KIỂM TRA - THANH TRA 

1

Nguyễn Hữu Lai 

Chủ nhiệm  

2

Trần Thị Kim Luân Phó Chủ nhiệm  

 

     

BAN DÂN VẬN THỊ ỦY

1

Nguyễn Văn Sánh Trưởng ban  
2      

 

Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 191.052
Online: 21