Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Thị xã Mường Lay đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội toàn diện

Năm 2019, kinh tế thị xã tiếp tục phát triển toàn diện. Nông nghiệp duy trì tăng trưởng, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 965,83 ha, đạt 120,91% kế hoạch tỉnh, 120,97% kế hoạch thị xã; tổng sản lượng cây lương thực có hạt ước đạt 3.167,88 tấn, đạt 106,18% kế hoạch tỉnh, 106,48% kế hoạch thị xã, tăng 1,19% so với năm 2018. Tổng đàn gia súc là 8.113 con đạt 99,82% kế hoạch tỉnh, 98,93% kế hoạch thị xã; đàn gia cầm: 69.472 con đạt 99,88% kế hoạch tỉnh, 100,1% kế hoạch thị xã, tăng 3,1% so với năm 2018. Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 63,09%, tăng 0,4% so với kế hoạch thị xã và cùng kỳ năm 2018.Sản lượng thủy sản nuôi trồng, đánh bắt tự nhiên là 182,1 tấn, đạt 104,96% kế hoạch tỉnh, 98,81% kế hoạch thị xã, tăng 0,55% so với năm 2018.

Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển ổn định; số cơ sở và hộ kinh doanh trên địa bàn được duy trì. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ theo giá thực tế năm 2019 ước đạt 285.414 triệu đồng, đạt 63,99% kế hoạch tỉnh, 113,83% kế hoạch thị xã, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018. Vận tải hàng hóa và hành khách đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn. Doanh thu vận tải ước đạt gần 6.281,68 triệu đồng, tăng 3,67% so với năm 2018.

Các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, khôi phục các di tích, các loại hình văn hóa phi vật thể tiếp tục được đẩy mạnh, tổ chức thành công Lễ hội Đua thuyền truyền thống hàng năm. Tổng lượng khách du lịch đến thị xã Mường Lay đạt 21.160 lượt, trong đó khách trong nước là 18.320 lượt, khách quốc tế 2.840 lượt.

Tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong năm 2019 ổn định, đảm bảo cung cấp đầy đủ các sản phẩm cho sản xuất, tiêu dùng trong Nhân dân.Ước giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng theo giá thực tế ước đạt 94.655 triệu đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định ước đạt 65.181 triệu đồng, đạt 108,64% so với kế hoạch tỉnh, thị giao, tăng 3,82% so với năm 2018.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 ước thực hiện 152.899 triệu đồng, đạt 120,2% dự toán tỉnh giao, 120% dự toán thị xã giao, tăng 0,3% so với quyết toán năm 2018. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 7.940 triệu đồng, đạt 122,2% dự toán tỉnh giao, 117,5% dự toán thị xã giao. Tổng chi ngân sách năm 2019 ước thực hiện 150.185 triệu đồng, đạt 117,9% dự toán giao.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ.Tiếp tục duy trì hiệu quả các hoạt động thể dục thể thao ở cơ sở, góp phần nâng cao thể chất và tinh thần cho Nhân dân. Duy trì tốt hoạt động của 23 câu lạc bộ thể thao, với 3.340 người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

Thực hiện tốt công tác truyền thông dân số. Dự ước dân số trung bình năm 2019 là 3.144 hộ gia đình với 11.519 người đạt 100,08% kế hoạch tỉnh, 98,55% kế hoạch thị xã, tăng 1,03% so với năm 2018.

Năm 2019, tạo việc làm cho 781 lao động đạt 104,13% kế hoạch tỉnh, thị xã, giảm 17,27% so với năm 2018. Trong năm, đã tổ chức đào tạo nghề cho 251 lao động, đạt 100,4% kế hoạch thị xã giao. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 là 6,80%, giảm 0,53% so với năm 2018.

Năm 2020, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, thị xã Mường Lay tiếp tục phấn đấu duy trì đà tăng trưởng, tập trung phát triển các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản,thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa - xã hội đạt và vượt các chỉ tiêu Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016-2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thị xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đưa thị xã Mường Lay là một trong trung tâm kinh tế văn hóa tiêu biểu của tỉnh Điện Biên.

 

Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 328.570
Online: 14