Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT THỊ ỦY

In lịch
Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 08/08/2022 đến ngày 14/08/2022

Tuần hiện tại
Tuần sau
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Đv chủ trì Đv tham mưu Thành phần

Thứ 2

08/08

Sáng: 7h 30 Dự Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm 2022 Trung tâm Hội nghị thị xã Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Ông Vũ Duy Luân - PBTTT, Chủ tịch HĐND thị xã
Chiều: 14h Họp giao ban Thường trực thị ủy Phòng họp BTV thị ủy Thị ủy Mường Lay Văn phòng thị xã Thường trực thị ủy

Thứ 3

09/08

Sáng: 7h Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở
Chiều: 14h Dự phiên thứ nhất Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản thị xã nhiệm kỳ 2022-2027 Trung tâm Hội nghị thị xã Thị đoàn Mường Lay BTV Thị đoàn Mường Lay Thường trực thị ủy
Chiều: 15h Dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 12NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị Hội trường Công an tỉnh Điện Biên Công an tỉnh Điện Biên Công an tỉnh Điện Biên Ông Ngôn Ngọc Khuê - Bí thư thị ủy Mường Lay

Thứ 4

10/08

Sáng: 7h 30 Dự phiên thứ hai Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản thị xã nhiệm kỳ 2022-2027 Trung tâm Hội nghị thị xã Thị đoàn Mường Lay BTV Thị đoàn Mường Lay Ông Vũ Duy Luân - PBTTT, Chủ tịch HĐND thị xã
Sáng: 8h Dự buổi làm việc với Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương Phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh Tỉnh ủy Điện Biên Văn phòng tỉnh ủy Ông Ngôn Ngọc Khuê - Bí thư thị ủy
Chiều: 14h Dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Phòng họp tầng 1 - Trụ sở HĐND-UBND thị xã UBND thị xã Văn phòng thị xã Ông Ngôn Ngọc Khuê - Bí thư thị ủy

Thứ 5

11/08

Sáng: 7h Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở
Chiều: 13h 30 Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở

Thứ 6

12/08

Sáng: 7h 30 Dự phiên giải trình của Thường trực HĐND thị xã Phòng họp BCH thị ủy HĐND thị xã TT HĐND thị xã Thường trực thị ủy
Chiều: 13h 30 Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở

Thứ 7

13/08

Sáng: 7h Nghỉ theo quy định
Chiều: 13h 30 Nghỉ theo quy định

Chủ nhật

14/08

Sáng: 7h Nghỉ theo quy định
Chiều: 13h 30 Nghỉ theo quy định
Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 191.048
Online: 22