Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
Nội dung họp Ngày đăng tải

Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết về Điều chỉnh chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên (trình kỳ họp chuyên đề)

05/08/2022

16. Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ năm HĐND thị xã Mường Lay khóa XV (Ngày 21/6/2022)

21/06/2022

25. Báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND thị xã trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã Mường Lay, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc lĩnh vực phân công của Ban pháp chế

17/06/2022

26. Báo cáo Thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã về kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

17/06/2022

19. Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án Thao trường huấn luyện thị xã Mường Lay (giai đoạn I) và Dự thảo Nghị quyết

15/06/2022

20. Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án cầu, đường giao thông bản Ló - bản Lé xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay  và Dự thảo Nghị quyết

15/06/2022

21. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Thao trường huấn luyện thị xã Mường Lay (giai đoạn I)

15/06/2022

22. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cầu, đường giao thông bản Ló - bản Lé xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

15/06/2022

4. Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 (Trình kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa XV)

14/06/2022

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022 (Trình kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa XV)

13/06/2022

2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 (Trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa XV)

13/06/2022

3. Báo cáo tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021, trên địa bàn thị xã Mường Lay (Trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa XV)

13/06/2022

6. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (Trình kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa XV)

13/06/2022

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thị xã Mường Lay, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Trình kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa XV)

13/06/2022

13. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 (Trình kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa XV)

13/06/2022

23. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND thị xã Mường Lay khóa XV

13/06/2022

9. Tờ trình đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã Mường Lay khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

10/06/2022

24. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND thị xã (Trình kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa XV)

09/06/2022

14. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Ban pháp chế HĐND thị xã Mường Lay khóa XV

08/06/2022

15. Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân (Trình kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa XV)

08/06/2022
Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 191.051
Online: 21