Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Ngày 15-8-2022, HĐND thị xã Mường Lay ban hành Công văn số 163/HĐND-VP về việc triệu tập kỳ họp thứ sáu (Chuyên đề) HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã Mường Lay khóa XV sẽ được tổ chức 1/2 ngày, Khai mạc 7 giờ 30 phút, ngày 24-8-2022 (Thứ 4) tại Phòng họp tầng 3 – Trụ sở HĐND-UBND thị xã với nội dung Sau:

(1) UBND thị xã trình:

- Tờ trình về việc đề nghị ban hành nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và dự thảo Nghị quyết.

- Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND thị xã giao UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn thị xã Mường Lay và dự thảo Nghị quyết.

- Tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 trên địa bàn thị xã Mường Lay và dự thảo Nghị quyết.

- Tờ trình về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự thảo Nghị quyết.

(2) Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã trình: Báo cáo thẩm tra báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND thị xã trình tại kỳ họp (nếu có).

(3) HĐND thảo luận, thông qua Nghị quyết:

- Nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.

- Nghị quyết Giao UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn thị xã Mường Lay.

- Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 trên địa bàn thị xã Mường Lay.

- Nghị quyết về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 thị xã Mường Lay./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 254.333
Online: 7