Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Tính đến 31 tháng 8 năm 2022, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn còn đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch giao; để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được giao năm 2022. Các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ cụ thể:

Bảo hiểm xã hội thị xã, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động và các đại lý thu BHXH, BHYT tổ chức công tác tuyên truyền với nội dung phù hợp, bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó chú trọng tổ chức các hội nghị truyền thông trực tiếp tại các tổ dân phố, bản, đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện công tác tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho Nhân dân đạt hiệu quả cao nhất. Tổng hợp kết quả và tiến độ thực hiện phát triển người tham gia BHXH, BHYT, định kỳ hàng tháng báo cáo UBND thị xã để chỉ đạo kịp thời.

UBND các xã, phường căn cứ chỉ tiêu kế hoạch phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2022 được giao triển khai thực hiện ngay các biện pháp tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình bằng nhiều hình thức để người dân biết, hiểu, chú trọng đến quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; trên cơ sở đó giúp người dân thay đổi nhận thức chủ động tham BHXH, BHYT. Đưa ra giải pháp hiệu quả để phát triển người tham gia, đặc biệt là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm 2022, đồng thời có các biện pháp quản lý, duy trì người tham gia BHXH, BHYT.

Đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND thị xã về tổ chức thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT tại địa bàn quản lý./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 254.335
Online: 7