Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 về chính sách cho vay Nhà ở xã hội, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Phiên giải ngân cho vay tại điểm giao dịch phường Na Lay

Trong thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mường Lay đã tranh thủ nguồn vốn bổ sung từ Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam để triển khai giải ngân cho vay đến các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người có công với cách mạng có nhu cầu về xây mới, cải tạo và sữa chữa nhà để ở. Đây là chủ trương chính sách mới của Chính phủ và là một trong những chương trình tín dụng trọng điểm trong thời gian tới của Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã về hỗ trợ xây nhà ở cho các đối tượng người có thu nhập thấp, không phải đóng thuế thu nhập thường xuyên, có nhu cầu vay vốn xây mới, cải tạo và sửa chữa nhà để ở. Theo quy định về chính sách cụ thể: Mức cho vay tối đa 500 triệu đồng/hộ; lãi suất cho vay 0,4%/tháng; thời hạn cho vay tối đa là 25 năm.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mường Lay triển khai cho vay từ tháng 9 năm 2022, đến nay đã giải ngân cho vay số tiền 600 triệu đồng với 02 đối tượng được vay vốn, bình quân dư nợ 300 triệu đồng/hộ. Trong thời gian tới tranh thủ nguồn vốn bổ sung từ ngân hàng cấp trên, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mường Lay sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa của chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị định số 100/NĐ-CP của Chính phủ và tiếp tục rà soát các hộ có nhu cầu xây nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở có nhu cầu vay vốn xây dựng và lập kế hoạch trình Ngân hàng CSXH cấp trên để bổ sung thêm nguồn vốn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 305.164
Online: 13