Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Sáng ngày 31-10, UBND thị xã Mường Lay phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính cho 50 học viên là cán bộ công chức, viên chức cấp thị, cấp xã năm 2022.

Trong thời gian 5 ngày  từ 31/10 đến  4/11/2022 các học viên được tiếp thu những nội dung cơ bản của 4 chuyên đề chính về rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong cải cách hành chính; Kỹ năng theo dõi, kiểm tra ngành, lĩnh vực quản lý và Kỹ năng giao tiếp trong cải cách hành chính; Kỹ năng làm việc trong môi trường số, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến hướng đến hiệu quả.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị.  Qua đó, góp phần tham mưu tốt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiện đại hóa hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thị xã trong thời gian tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 305.156
Online: 17