Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

4. Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 (Trình kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa XV)

Tệp đính kèm:

1317.-To-trinh-vv-ban-hanh-NQ-HDND-6-thang-cuoi-1.-Du-thao-Nghi-quyet-ve-chi-tieu-nhiem-vu-PT-KTXH-6-thang-cuoi-nam-2-Dự thảo Nghi-quyet-phe-chuan-Quyet-toan-2.1 Bieu-phu-luc-QTNS-2021-kem-theo-(VB-trin

Văn bản khác


Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 254.360
Online: 20