Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Cấp tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách là nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), bên cạnh việc quản lý trực tiếp nguồn vốn thì các chương trình cho vay của NHCSXH thị xã chủ yếu thực hiện ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên.

Trong 03 tháng đầu năm 2022, khắc phục những khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên NHCSXH thị xã Mường Lay đã tranh thủ tối đa nguồn vốn bổ sung, tích cực đẩy mạnh công tác phối hợp với chính quyền địa phương các xã, phường, mạng lưới thực hiện ủy thác để giải ngân cho vay các chương trình tín dụng đến các đối tượng thụ hưởng. Để nâng cao thường xuyên hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, NHCSXH thị xã đã tham mưu kịp thời cho Uỷ banh nhân dân thị xã, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã trong việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch giữa các chương trình, giữa các xã, phường đảm bảo hài hòa và theo nhu cầu thực tế ở từng xã, phường đáp ứng nhu cầu vay vốn.

Công tác giải ngân tại điểm giao dịch xã, phường

Theo số liệu thống kê, trong 03 tháng đầu năm 2022 có 241 lượt hộ được vay vốn với số tiền hơn 17 tỷ đồng, bình quân vay vốn 70 triệu đồng/hộ. Nguồn vốn giải ngân chủ yếu tập trung các chương trình tín dụng: Cho vay hộ cận nghèo 2,460 tỷ đồng với 30 hộ vay vốn, hộ mới thoát nghèo 4,470 tỷ đồng với 49 hộ vay vốn, Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hơn 1 tỷ đồng với 53 hộ vay vốn, Giải quyết việc làm hơn 9 tỷ đồng với 106 hộ vay vốn, còn lại là các chương trình tín dụng khác. Đến 31-3-2022 tổng dư nợ của Phòng giao dịch NHCSXH thị xã là 117,8 tỷ đồng với 2.243 hộ vay vốn .

Đồng thời để chuẩn bị cho công tác triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Phòng giao dịch cũng phối hợp với các phòng, ban thuộc thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương các xã, phường và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vay vốn, đảm bảo hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận chính sách.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 254.339
Online: 11