Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Chiều ngày 30-5-2022, đoàn giám sát của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã do đồng chí Hà Thị Ánh Tuyết - Thị uỷ viên - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã, Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề đối với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn trong 2 năm (2020-2021).

Theo báo cáo của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn được đơn vị phối hợp với các  hội, đoàn thể nhận uỷ thác tuyên truyền đến đối tượng thụ hưởng các chính sách về tín dụng ưu đãi. Trong 2 năm (2020-2021) Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã đã triển khai 8 chương trình tín dụng chính sách cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn phát triển chăn nuôi, sản xuất kinh doanh, xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn với lãi suất và mức cho vay theo quy định. Tổng nguồn vốn đến hết năm 2021 là 114.678 triệu đồng, tăng so với năm 2020 là 11.032 triệu đồng, đạt 98% kế hoạch. Tổng dư nợ đến hết năm 2021 là 114.563 triệu đồng, với 2.289/3.125 lượt hộ gia đình được vay vốn  với dư nợ bình quân là 50 triệu đồng/1 hộ. Tổng dư nợ thực hiện cho vay uỷ thác thông qua hội, đoàn thể quản lý chiếm 99,82% và là đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh không có nợ xấu. Bên cạnh đó, với mạng lưới giao dịch thành hệ thống ổn định từ thị xã đến cơ sở, 100% xã, phường có điểm giao dịch lưu động, 49 tổ tiết kiệm và vay vốn khắp các tổ dân phố, bản đã  góp phần quan trọng đưa vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng. Ngân hàng CSXH thị xã cũng đã phối hợp với các hội, đoàn thể, chính quyền địa phương làm tốt công tác tổ chức rà soát, bình xét, phê duyệt để cho vay; quản lý nợ và xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan và thực hiện giám sát đảm bảo 100% đối tượng vay sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Kinh tế - xã hội  HĐND thị xã Hà Thị Ánh Tuyết đã ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của Phòng giao dịch Ngân hàng  CSXH  thị xã đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn của địa phương, đặc biệt trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã  tiếp tục bám sát chỉ đạo của tỉnh, tham mưu với UBND thị xã ban hành các chính sách tín dụng nói chung, chính sách ưu đãi nói riêng, trong đó đặc biệt là chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt về mục tiêu, vai trò, vị trí của phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; đồng hành cùng người dân, khách hàng vay vốn nâng cao hiệu quả nguồn vốn tính dụng, để ngân hàng thực sự là “bà đỡ” cho phát triển nền kinh tế. Tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị để cùng tháo gỡ khó khăn, thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng cho người dânvà  làm tốt công tác giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các đối tương thụ hưởng. Đồng chí mong muốn Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã  tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của ngành dọc tăng cường nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng; tạo kiện thuận lợi cho các đối tượng chính sách, đặc biệt là các đối tượng chính sách thuộc khu vực nông thôn được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng nhiều hơn. Tiếp tục có những chính sách phù hợp, nhất là có những chính sách mới mang tính đột phá để khuyến khích, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

Đối với các kiến nghị của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã, đồng chí Trưởng đoàn giám sát ghi nhận, báo cáo HĐND thị xã, đồng thời sẽ kiến nghị với UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan liên quan quan tâm giải quyết, tháo gỡ.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 191.102
Online: 51