Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Ngày 14-6, đồng chí Ngôn Ngọc Khuê, Bí thư Đảng bộ thị xã đã chủ trì hội nghị giao ban Khối Đảng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022 các cơ quan, đơn vị trong Khối Đảng của thị xã đã bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần thứ XIV của Đảng bộ thị xã để chủ động triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các hoạt động sai trái, thù địch được đẩy mạnh. Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng cùng với việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên đã tham mưu xây dựng quy định về công tác quy hoạch cán bộthông báo giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh chủ chốt. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai theo đúng chương trình, kế hoạch. Phối hợp tham mưu triển khai quán triệt, triển khai kịp thời Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Công tác dân vận đã tham mưu Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo 160, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Tổ chức  tổng kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thị ủy và UBND thị xã giai đoạn 2016-2021; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026.Công tác Văn phòng đã chủ động tham mưu xây dựng chương trình công tác năm, quý, tháng đúng thời gian quy định; tham mưu xây dựng lịch làm việc cụ thể của Thường trực Thị ủy, HĐND, lãnh đạo UBND thị xã phù hợp theo chương trình công tác và tình hình thực tế. Tham mưu giúp Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã xây dựng và ban hành hơn 2.856 văn bản các loại; các văn bản được xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định góp phần quan trọng vào việc nâng cao, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý Nhà nước.Kiện toàn Ban Tiếp công dân tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đúng quy định...

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Ngôn Ngọc Khuê, Bí thư Đảng bộ thị xã đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả tích cực mà các cơ quan trong Khối Đảng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Bí thư yêu cầu các cơ quan trong Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ thị xã và các Chương trình hành động của Đảng bộ thị xã để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Cùng với đó cần chú trọng biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, XIII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị. Đồng thời chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tỏ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Nghị quyết đại hội XIII của Đảng. Tại hội nghị đồng chí Bí thư Đảng bộ thị xã cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể thời gian tới cho các cơ quan, đơn vị trong Khối Đảng./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 191.075
Online: 42