Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Vừa qua, UBND thị xã đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thị xã, do Công an thị xã làm Trưởng đoàn.

Đoàn đã thực hiện kiểm tra tại 03/03 phường, xã và 03 tổ dân phố, bản. Qua kiểm tra cho thấy, 03/03 phường, xã đã ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai Đề án 06 trên địa bàn; đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc và ban hành Quy chế hoạt động; đã tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công trực tuyến cho các thành viên trong tổ, các tổ bước đầu đã kịp thời phát huy công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án. Công an phường, xã cơ bản đã phát huy vai trò của Cơ quan thường trực trong công tác chủ trì, phối hợp, tham mưu triển khai Đề án 06; công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng về nội dung của Đề án 06 được triển khai đều, khắp đến các tổ dân phố, bản .

Hiện 3 xã, phường bố trí đủ số cán bộ thực hiện Đề án 06, cán bộ cơ bản đáp ứng thực hiện dịch công trực tuyến và chuyển đổi số quổc gia.  Thiết bị có 30 máy tính, 21 máy in; 02 máy Scan; Công an xã, phường: 09 máy tính. 18 cán bộ, công chức xã, phường đăng ký tài khoản xác thực thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đề nghị Bộ Công an tiến hành kiểm tra, an ninh, an toàn chuẩn bị cho kết nối trên môi trường chính thức; Đã triển khai 07/25 dịch vụ thiết yếu theo Đề án 06 (TTHC mức độ 3 là: 03; mức độ 4 là: 04 ).

Từ 01/01/2022 - 12/07/2022 tiếp nhận và giải quyết 462 hồ sơ TTHC. Trong đó, phường, xã: 207 hồ sơ (tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: 45/207 hồ sơ, đạt 21,7%); Công an: 255 hồ sơ (tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: 89/255 hồ sơ, đạt 34,9%); thu nhận 8.868/9.616 hồ sơ cấp CCCD (đạt 92,2%), trả thẻ CCCD kịp thời cho 8.845 công dân; thu nhận 5.065 hồ sơ định danh điện tử (trong đó: thu nhận hồ sơ định danh điện tử kèm CCCD: 460 hồ sơ; thu nhận định danh điện tử cho công dân đã có thẻ CCCD: 4.405 hồ sơ).

Ngân hàng VietinBank cấp 913 tài khoản ngân hàng cho người dân phục vụ thanh toán phí, lệ phí qua cổng dịch vụ công trực tuyến; VNPT cấp miễn phí sim điện thoại cho 135 trường hợp; hướng dân công dân đăng ký 3.229 tài khoản dịch vụ công trực tuyến để thực hiện các TTHC.

Công an xã, phường tiếp tục triển khai các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống”, đã làm sạch và đồng bộ vào hệ thống 11.697/11.700  dữ liệu (đạt tỷ lệ 99,9 %); gửi 387 yêu cầu trao đổi, nhận và trả lời 412 yêu cầu trao đổi phục vụ làm sạch dữ liệu; Rà soát, cập nhật số CMND 9 số 102/466, đạt 22% hiện còn 364 công dân đang tiếp tục chỉ đạo rà soát, cập nhật theo quy định; Rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin 341 dữ liệu nguồn Bộ Tư pháp, cập nhật thông tin 189 đối tượng vào hệ thống Cơ sở DLQG về DC phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; Thực hiện rà soát, cập nhật 8.938/9.246 dữ liệu tiêm chủng, đạt 96,6%; thực hiện thí điểm 386 lượt khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chíp điện tử (trong đó: thành công 257 trường hợp; không thành công: 129 trường hợp)…

Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn đã chỉ ra một số tồn tại đề nghị các xã, phường cần khắc phục như: nhiều thiết bị máy móc đã xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; một số chỉ tiêu làm sạch dự liệu, thu nhận hồ sơ CCCD và định danh điện tử chưa hoàn thành theo tiến độ; kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp, chưa đảm bảo 100% việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 328.568
Online: 12