Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Ngày 08-9-2022, HĐND thị xã Mường Lay ban hành Thông báo số 185/TB-HĐND về thời gian, địa điểm, nội dung chương trình Kỳ họp thứ bảy (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã Mường Lay Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã Mường Lay khóa XV sẽ được khai mạc vào hồi 15 giờ 00 phút, ngày 13-9-2022 (Thứ 3) tại Trung tâm Hội nghị thị xã thị xã với nội dung Sau:

(1) Thường trực HĐND thị xã trình Tờ trình về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Xuân Linh và dự thảo Nghị quyết; Tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và dự thảo Nghị quyết.

(2) UBND thị xã trình Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 và dự thảo Nghị quyết; Tờ trình về việc bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã Mường Lay khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và dự thảo Nghị quyết.
(3). HĐND thị xã thảo luận, thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 20121-2026; Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 254.346
Online: 18