Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Vừa qua, UBND xã Lay Nưa tổ chức Lễ ra mắt mô hình Dòng họ bình yên trên địa bàn xã. Đến dự có đồng chí Vũ Duy Luân, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Lãnh đạo UBND thị xã; lãnh đạo Công an thị xã; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành, đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, Trưởng bản, Trưởng ban công tác Mặt trận bản Tạo Sen, xã Lay Nưa.

Bản Tạo Sen, xã Lay Nưa có tổng số 107 hộ dân với 407 nhân khẩu, trong đó họ Mào có 54 hộ với 250 khẩu. Dòng họ đã họp, bầu ra Ban đại diện dòng họ gồm 1 Trưởng ban, 1 phó ban và 1 thư ký. Tháng 6, UBND xã Lay Nưa đã ban hành Quyết định về công nhận mô hình Dòng họ bình yên (họ Mào), tại bản Tạo Sen, xã Lay Nưa. Dòng họ đã thông qua Quy chế hoạt động, Quy chế thu chi của Dòng họ. Ngay tại buổi Lễ, Ban đại diện dòng họ đã lên ra mắt, phát biểu và cam kết tôn chỉ hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động thành viên trong họ thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, qua đó tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phong trào phòng ngừa, phát hiện, tối giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lối tại cộng đồng dân cư, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc…

Phát biểu tại Lễ ra mắt mô hình Dòng họ bình yên (họ Mào), đồng chí Vũ Duy Luân, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Dòng họ bình yên (họ Mào) là mô hình dòng họ đầu tiên được thành lập, sẽ giúp chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xã đoàn kết gắn bó, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong phong trào trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc; đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Thời gian tới, mô hình sẽ được nhân rộng ra các dòng họ khác và các phường còn lại./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 254.349
Online: 19