Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Thực hiện Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 và các văn bản có liên quan, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mường Lay đã phối hợp với Hội đoàn thể nhận ủy thác, các cơ quan, ban ngành tổ chức triển khai thực hiện cho vay.

Chương trình tín dụng Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Mường Lay triển khai cho vay từ năm 2004, đến nay đã được 18 năm. Trong những năm qua với nguồn vốn bổ sung từ ngân sách thị xã và nguồn vốn bổ sung từ NHCSXH Việt Nam, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã đã đẩy mạnh thực hiện giải ngân cho vay đến các đối tượng lao động thiếu việc làm và có nhu cầu vay vốn để giải quyết việc làm. Chương trình tín dụng được thực hiện với lãi suất ưu đãi chỉ 0,66%/tháng (7,92/năm), mức cho vay tối đa 100 triệu đồng/lao động.

Xác định vốn vay giải quyết việc làm là một trong những kênh quan trọng hỗ trợ người dân có thêm “cần câu” để thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, trong những năm qua Phòng giao dịch NHCSXH thị xã đã triển khai đầy đủ, kịp thời và công khai các chính sách liên quan đến chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đến các điểm giao dịch xã, phường trên địa bàn thị xã. Đồng thời phối hợp với các phòng, ban, hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân tiếp cận nguồn vốn.

Dư nợ chương trình Giải quyết việc làm đến 31/10/2022 là 44.811 triệu đồng, chiếm 34% trên tổng dư nợ của Phòng giao dịch, tăng 13.589 triệu đồng so với 31/12/2021 với 595 khách hàng vay vốn góp phần tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao đời sống cho người lao động. Để đạt được kết quả đó, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện tốt cho vay giải quyết việc làm, tổ chức tốt việc thu hồi nợ, thu lãi tại NHCSXH và tại các điểm giao dịch xã, phường theo quy định hàng tháng, nhờ đó nguồn vốn thu hồi để cho các đối tượng vay vốn tiếp theo và không có nợ quá hạn.

Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việ làm được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp ủy thác sang NHCSXH để cho vay hỗ trợ tạo việc làm trên địa bàn. Đến 31/10/2022 nguồn vốn ủy thác của đương phương là 1.107 triệu đồng.

Trong thời gian tới để triển khai thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác nhất là chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Phòng giao dịch NHCSXH thị xã đã chủ động báo cáo Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã chỉ đạo triển khai; phối hợp với các phòng, ban thuộc thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương các xã, phường và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vay vốn, đảm bảo hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 305.153
Online: 14