Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Vừa qua UBMTTQ thị xã Mường Lay đã tổ chức Hội nghị lần thứ tám để đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022, Chương trình phối hợp, thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự có đồng chí Vũ Duy Luân, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Vũ Xuân Linh, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên thị xã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đổi mới, đa dạng hoá hình thức tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc thị xã, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực đạt mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, kịp thời đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp Nhân dân thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".... công tác an sinh xã hội, người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiếp tục được quan tâm; Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được Mặt trận các cấp triển khai thực hiện tích cực. Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm 2021-2026. 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động, đa dạng hóa ngành nghề sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Hàng năm có trên 88% hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”; có 89,47% khu dân cư đạt tiêu chuẩn “Tổ,bản Văn hóa”, đạt 105% chỉ tiêu Nghị quyết; 100% hộ gia đình, cơ quan, đơn vị và 38/38 tổ, bản ký giao ước giữ gìn an ninh trật tự; 38/38 tổ dân phố, bản và 3.117 hộ gia đình cam kết thực hiện mô hình “Gia đình, dòng họ, khu dân cư không ma túy”; 4/4 bản vùng cao, 151 hộ gia đình thực hiện mô hình “Bản làng bình yên”. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đã vận động doanh nghiệp ủng hộ 10 tấn xi măng, Nhân dân đóng góp vật liệu, ngày công làm được 100m đường nội bản; 98 m đường nội đồng; 480 m đường lên nương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quỹ  “Vì người nghèo” thị xã đã vận động ủng hộ được 389.482.000 đồng, cấp xã vận động ủng hộ được 93.501.000 đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” thị xã hỗ trợ xây mới 15 nhà đại đoàn kết với số tiền là 300.000.000 đồng, sửa chữa 02 nhà với số tiền 15.000.000 đồng; hỗ trợ 179 học sinh nghèo đi học 87.700.000 đồng. Năm 2022, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Điện Biên hỗ trợ 12 nhà với số tiền 600.000.000 đồng. Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, thăm hỏi. tặng quà cho người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Số người được thăm hỏi, tặng quà: 847 lượt người, với tổng trị giá quà 364.200.000 đồng; các nhà hảo tâm tặng chăn ấm, quần áo, nhu yếu phẩm, quà Tết 66 hộ nghèo bản Hua Nậm Cản, 25 hộ dân bản Huổi Luân xã Lay Nưa, trị giá 54.500.000 đồng. Toàn thị hiện còn 249 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,06%; hộ cận nghèo 36 hộ, chiếm tỷ lệ 1,17%. 

Ban Cứu trợ phòng, chống dịch Covid-19 thị xã, năm 2020 vận động được 86.605.000 đồng, hiện vật trị giá 1.000.000 đồng, Năm 2021, tiếp nhận ủng hộ với số tiền: 180.616.462 đồng; hiện vật ước 639.301.000 đồng; kịp thời phân bổ nguồn lực ủng hộ cho khu cách ly tập trung; khu phong tỏa, các hộ cách ly tại gia đình và lực lượng tuyến đầu chống dịch; chi hỗ trợ công tác phòng chống dịch; tiếp nhận và chuyển 146.234.000 đồng vào Quỹ “Phòng, chống Covid-19 tỉnh Điện Biên” ... Ban cứu trợ tỉnh Điện Biên hỗ trợ 204 hộ dân với số tiền 680 triệu đồng; hỗ trợ 06 hộ dân di dời khỏi vùng có nguy cơ sạt lở tại bản Lé xã Lay Nưa với số tiền 90.000.000 đồng...

6 tháng đầu năm 2022, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND và các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ thị xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chương trình hành động đề ra cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu. Nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương. Tổ chức 52 đợt tuyên truyền cho 6.375 lượt người; tặng quà Tết cho 08 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số với số tiền 4.000.000 đồng; vận động các nhà hảo tâm tặng quà Tết cho 25 hộ dân bản Huổi Luân xã Lay Nưa, trị giá 20.000.000 đồng; tiếp nhận và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng số 539 xuất quà, trị giá 334.200.000 đồng; vận động tặng nhà Đại đoàn kết cho 12 hộ nghèo, hỗ trợ 600.000.000 đồng theo nguồn hỗ trợ  của Công ty TNHH xây dựng An Thịnh - Vĩnh Phúc do Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh Điện Biên phân bổ. Quỹ “Vì người nghèo” thị xã hỗ trợ 50 hộ nghèo xây dựng công trình vệ sinh với số tiền 20.000.000 đồng...Vận động Nhân dân ký kết xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư, hỗ trợ các gia đình nghèo, phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; 100% hộ dân, khu dân cư tham gia mô hình “Bản làng bình yên”, mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”….

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND thị xã thông báo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Lãnh đạo UBND thị xã thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Hội nghị đã tập trung thảo luận những tồn tại hạn chế và đề ra các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại và 6 tháng cuối năm 2022./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 191.050
Online: 21