Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Vừa qua, Trung tâm chính trị thị xã phối hợp với các ban xây dựng Đảng Thị ủy, đảng ủy các xã, phường tổ chức Khai giảng khóa đào tạo Sơ cấp lý luận chính trị khóa II, hệ vừa học, vừa làm.

Khóa học có 28 học viên tham gia là Đảng viên; đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở;  Công chức cấp xã (trừ Trưởng công an và Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã); Người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, bản, tổ dân phố và một số đối tượng khác có nguyện vọng phù hợp với yêu cầu dự tuyển. Thời gian đào tạo trong 30 ngày, gồm 295 tiết, bao gồm cả thời gian dành cho lên lớp nghe giảng, thảo luận và nghiên cứu thực tế, dự kiến lớp học sẽ kết thúc vào trung tuần tháng 10. Nội dung đào tạo thực hiện theo Hướng dẫn số 54-HD/BTG,  ngày 24/12/2012 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên về “Hướng dẫn thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị”.

Chương trình đạo tạo nhằm trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về lý luận chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần củng cố lập trường, bản lĩnh chính trị của người học; Giáo dục về vai trò, sứ mệnh của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc; khẳng định chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn và những thành tựu cách mạng vĩ đại dưới sự lãnh đạo của Đảng; Củng cố niềm tin, sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời giúp học viên vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 254.338
Online: 10