Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Công tác thông tin cơ sở những năm qua, được Đảng bộ, chính quyền thị xã xác định là bộ phận quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước. Do đó, được chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ, thường xuyên, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tổ chức, cá nhân làm tốt công tác thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Các hình thức, phương thức tuyên truyền luôn được đổi mới, sáng tạo như: Tuyên truyền qua các phương tiện báo, đài, tủ sách pháp luật và thư viện cơ sở; Bưu điện văn hoá xã; hệ thống truyền thanh cơ sở; tuyên truyền cổ động trực quan; thông qua hoạt động văn hóa - văn nghệ; tuyên truyển miệng tại các hội nghị; công tác dân vận ở các xã, phường; khai thác triệt để thế mạnh của các nền tảng mạng xã hội như Internet, trang thông tin điện tử thị xã, zalo, fanpage facebook của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hội, nhóm và cá nhân. Các đối tượng tham gia thông tin, tuyên truyền cũng được huy động tối đa: Thông qua MTTQ và các tổ chức, đoàn thể các cấp; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thị đến cơ sở, huy động cả đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và đội ngũ bí thư, tổ trưởng các tổ, bản.

Thị xã bố trí nhân lực đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng để thực hiện công tác thông tin cơ sở. Trong 05 năm qua, đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cho 175 người, phát 175 bộ tài liệu các loại cho các báo cáo viên, tuyên tuyền viên tham gia lớp bồi dưỡng. Hằng năm đều tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở do cấp trên tổ chức.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền
núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, trong giai đoạn 2016 - 2022, UBND thị xã đã quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh việc phát triển hệ thống thông tin cơ sở, đảm bảo cho mọi người dân trên địa bàn, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, vùng cao được tiếp cận đầy đủ thông tin.

Năm 2020, UBND thị xã đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho 85 hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần nâng cao mức hưởng thụ về thông tin, giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tin tức thời sự quan trọng của đất nước, của tỉnh và địa phương; có cơ hội để học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay trong hoạt động lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Hệ thống cơ sở vật chất văn hóa từ thị đến cơ sở được đầu tư nâng cấp đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Các thiết chế văn hóa hoạt động tương đối hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, văn nghệ của Nhân dân và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

03/03 xã phường duy trì hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng và tủ sách pháp luật và thư viện cơ sở. Duy trì tốt mạng lưới bưu chính với 03 điểm bưu chính hoạt động thường xuyên và hiệu quả (xã Lay Nưa có điểm bưu điện văn hóa xã) đảm bảo cung cấp dịch vụ thư cơ bản và các dịch vụ vận chuyển khác cho mọi người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu về đời sống tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình thị xã có 02 chương trình truyền thanh phát trên sóng phát thanh thị xã với số lượng thực hiện trung bình 08 chương trình/tháng, tổng số thời lượng phát sóng 30 phút/chương trình.

Thị xã thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ thông tin cơ sở, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước: Duy trì hiệu quả Trang thông tin điện tử thị xã; 100% các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, UBND các xã, phường thực hiện giải quyết công việc qua hệ thống phần mềm TDOffioce, phần mềm giải quyết công việc của ngành, tiếp nhận và giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ Bưu chính công ích đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm; tổ chức họp trực tuyến; thành lập BCĐ chuyển đổi số cấp thị, tổ giúp việc ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp thị, tổ công nghệ số tại các xã, phường và các tổ dân phố, bản; xây dựng hệ thống thông tin cơ sở đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật gồm 01 Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình, 01/3 xã, phường có Đài truyền thanh, 3/3 xã phường được đầu tư trang bị hệ thống loa truyền thanh không dây với hệ thống loa tới tận các tổ dân phố, bản. Hệ thống hạ tầng viễn thông, internet được đầu tư đồng bộ và triển khai sâu rộng đến 03/3 xã phường, toàn thị xã được phủ sóng mạng viễn thông di động, mạng internet đảm bảo cho mọi người dân có thể truy cập internet, gọi di động 24/24 nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, liên lạc của người dân (trừ 4 bản vùng cao chưa có mạng internet). Triển khai lắp đặt Wifi miễn phí ở các điểm công cộng trên địa bàn 03/3 xã, phường để người dân dễ dàng truy cập inernet, nắm bắt thông tin và xử lý công việc thuận tiện, nhanh chóng.

Đa số các cơ quan, đơn vị, hội, nhóm, đoàn thể trên địa bàn thị xã đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội: Zalo, fanpage Facebook… để đăng tải những thông tin cần thiết; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền quảng bá, giới thiệu những nét đặc sắc của mảnh đất, con người Mường Lay; giới thiệu và lan tỏa những gương người tốt - việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, những tấm gương điển hình trên địa bàn để Nhân dân học tập, noi theo; tuyên truyền vận động Nhân dân cài đặt ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch COVID-19… qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu, độc, tạo đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, công tác thông tin cơ sở trên địa bàn thị xã đã phát huy được vai trò, chức năng là cầu nối cung cấp, chuyển tải và phản hồi thông tin giữa người dân với Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác thông tin ngày càng chặt chẽ, phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền qua mạng xã hội; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thị đến cơ sở được phát huy khả năng, tinh thần trách nhiệm. Tích cực phổ biến, thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân ở cơ sở và đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu, độc,… Qua đó tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần sớm đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyển địa phương về công tác thông tin cơ sở ngày càng sâu sát, chất lượng, hiệu quả; do vậy công tác thông tin, tuyên truyền vận động Nhân dân được thuận lợi hơn, từ đó các phong trào thi đua yêu nước của địa phương đề ra đều nhận được sự đồng tình của người dân. Công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua được người dân đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin ở cơ sở ở thị xã còn những tồn tại, hạn chế: Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thông tin cơ sở ở xã, phường chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, chưa phát huy hết hiệu quả công việc. Còn 03 bản vùng cao đã được trang bị hệ thống loa truyền thanh nhưng chưa thực hiện được việc phát thanh đo đó ảnh hưởng đến nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, tổ chức hoạt động thông tin cơ sở chưa được quy hoạch, đào tạo một cách bài bản; đa số kiêm nhiệm nhiều công việc; chế độ phụ cấp thấp; việc bồi dưỡng, trang bị thêm kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ chưa được quan tâm thường xuyên. Công tác xã hội hóa thông tin cơ sở trên địa bàn thị xã còn hạn chế, chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí tỉnh cấp.

Thời gian tới, công tác thông tin cơ sở tiếp tục được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của toàn Đảng bộ thị xã. Do vậy,  phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đồng thời kết hợp chặt chẽ các phương tiện truyền thông hiện đại với cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết chế văn hóa - thông tin ở cơ sở hiện có và chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới để làm tốt công tác thông tin ở cơ sở; bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết cho cuộc sống, lao động, sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc, xuyên tạc, góp phần củng cố tình đoàn kết cộng đồng và sự đồng thuận xã hội./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 254.343
Online: 15