Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Ngày 30-5-2022, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội.

Theo đó, khách hàng vay vốn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Khoản vay đáp ứng các điều kiện sau: Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước; hiệp định, hợp đồng vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi nước ngoài; thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác; Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm; Được NHCSXH giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định. Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất là từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi NHCSXH thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tùy theo thời điểm nào đến trước. Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất. Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất. việc hỗ trợ lãi suất bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách. Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 nghìn tỷ đồng. Không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ.

Thực hiện Hướng dẫn số 4279/NHCS-HD ngày 30/5/2021 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Mường Lay đã phối hợp với các phòng ban liên quan, Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp, UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giám sát đến 49 tổ Tiết kiệm và vay vốn  triển khai đến các hộ vay vốn trên địa bàn thị xã đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch. Tính đến 31/5/2022 tổng dư nợ của Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Mường Lay là: 125.983 triệu đồng đạt 99,6% kế hoạch giao với 2.278 khách hàng vay vốn, tính từ 01/01/2022 đến thời điểm 31/5/2022 số tiền được hỗ trợ lãi suất vay vốn tại NHCSXH thị xã là 33.245 triệu đồng với 444 khách hàng.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, trong thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXH thị xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp, UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền đến tất cả các hộ dân trên địa bàn thị xã theo đúng quy định, đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách theo Nghị định của Chính Phủ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 191.104
Online: 48